Tin nóng

Tin nổi bật

Polyco Catalog

Website Liên kết

Liên hệ

Mr. Quỳnh: 0948.188.966
Email: quynhleba@gmail.com

Đơn vị thành viên

               
             GS. TS. Đinh Văn Thuận                                                  TS. Đinh Văn Thành
           Chủ tịch Tập đoàn POLYCO                                TGĐ Công ty Cơ nhiệt Điện lạnh Bách khoa
             Prof. Dr. Dinh Van Thuan                                                Dr. Dinh Van Thanh
           President of POLYCO Group                                       General Director of POLYCO

Công trình tiêu biểu của Polyco