Công ty cơ nhiệt điện lạnh Bách Khoa
Tin nóng

Tin nổi bật

Polyco Catalog

Website Liên kết

Liên hệ

Mr. Quỳnh: 0948.188.966
Email: quynhleba@gmail.com

Đơn vị thành viên

        
    GS. TS. Đinh Văn Thuận                                           TS. Đinh Văn Thành                   
          Chủ tịch Tập đoàn Polyco                       TGĐ Công ty Cơ nhiệt Điện lạnh Bách khoa      
    Prof.Dr. Dinh Van Thuan                                          Dr. Dinh Van Thanh                   
              President of Polyco Grou                                      General Diretor of Polyco                      

Công trình tiêu biểu của Polyco