Cơ Khí Chế Tạo Máy


Cơ Khí chế tạo máy

20 năm trong ngành chế tạo cơ khí, Polyco đã đầu tư trang thiết bị hiện đại với nhiều máy hàn tự động vì vậy các mối hàn bao giờ cũng đạt chất lượng tốt nhất đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trong vệ sinh an toàn thực phẩm hay trong môi trường áp … Đọc tiếp Cơ Khí chế tạo máy