Công Nghệ Thực Phẩm


Công nghệ thực phẩm

Theo thống kê của Vietnam Report trên danh sách V1000 (1.000 DN doanh nghiệp đóng thuế cao nhất VN năm 2013) cho thấy, thực phẩm – đồ uống có chỉ số ROE và ROA cao thứ hai trong các ngành kinh doanh, chỉ sau ngành viễn thông. Trong danh sách đóng thuế, ngành thực phẩm … Đọc tiếp Công nghệ thực phẩm