Tin tức


Hình 1. Hệ thống sản xuất bia không cồn của một số nhà máy bia ở CHLB Đức.

Công ty thành viên

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO OMEGA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA CÔNG TY THÀNH VIÊN VIỆN CÔNG NGHỆ VIỆT ĐỨC CÔNG TY CƠ NHIỆT ĐO LƯỜNG TỰ ĐỘNG HÓA DKNEC CÔNG … Đọc tiếp Công ty thành viên