Thành viên


GS. TS Đinh Văn Thuận - Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Đông Á

Công ty thành viên

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO OMEGA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA CÔNG TY THÀNH VIÊN VIỆN CÔNG NGHỆ VIỆT ĐỨC CÔNG TY CƠ NHIỆT ĐO LƯỜNG TỰ ĐỘNG HÓA DKNEC CÔNG … Đọc tiếp Công ty thành viên