FIELDS


EPC Main Contractor

Polyco has been the general contractor for many EPC projects nationwide so our partners are totally safe when coming to us

Refrigeration system

Modern technology is indispensable in today's industrial plants

Electric - Automation

Polyco Group always innovates and updates the most advanced technology. We are dedicated to providing you with the most complete solution

Food Technology

With many famous experts, the products using Polyco technology always achieve high quality and stability in production.

Water treatment

With modern technologies in the world, customers are completely assured of the quality of supplied water and wastewater in industrial plants.

Mechanical engineering

With 20 years experience Polyco will bring customers the most perfect products

TS Đinh Văn Thành: Giáo dục “Đổi mới và Sáng tạo” gắn liền cách mạng công nghiệp 4.0

TS Đinh Văn Thành – Tổng Giám đốc Tập đoàn Polyco, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Đông Á chia sẻ thẳng thắn về những đổi thay của doanh nghiệp trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Và việc áp dụng CMCN 4.0 vào giáo dục đào tạo. Doanh nghiệp Việt Nam và … Continue reading TS Đinh Văn Thành: Giáo dục “Đổi mới và Sáng tạo” gắn liền cách mạng công nghiệp 4.0

Polyco được vinh danh tại Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Hệ thống lạnh phân tầng, hệ thống thu hồi CO2, hệ thống tank lên men, hệ thống điều khiển tự động hoá thuộc giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do Tập đoàn Polyco phát triển, hiện đang được lắp đặt tại hơn 70% các nhà máy bia và một số nhà … Continue reading Polyco được vinh danh tại Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu: Polyco tham gia “Báo công dâng Bác”

Ngày 21/5/2019, tại quảng trường Ba Đình, Đoàn đại biểu đại diện cho các đơn vị doanh nghiệp Việt Nam của ngành Công Thương, các cá nhân tiêu biểu đã có những thành tích, đóng góp trong triển khai thực hiện Cuộc vận động thực hiện nghi thức Báo công dâng Bác. Năm 2019 là … Continue reading Doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu: Polyco tham gia “Báo công dâng Bác”

Mr. Pany Yathotou – Chairman of Laos National Assembly has visited and worked at Polyco Group and East Asia University of Technology

In the framework of working and visiting Vietnam, a senior delegation of Laos National Assembly led by the Chairman of Laos National Assembly – Mr.Pany Yathotou visited and worked with Polyco Group. Accompanied by Member of the Party Central Committee, Member of the Standing Committee of the National Assembly, Chairman of the Foreign Relations Committee … Continue reading Mr. Pany Yathotou – Chairman of Laos National Assembly has visited and worked at Polyco Group and East Asia University of Technology

Video