Công ty cơ nhiệt điện lạnh Bách Khoa
Hot news

News

Polyco Catalog

Website Liên kết

Contact advertising

Mr Quynh: 0948188966

Member Companies

Công ty cơ nhiệt điện lạnh Bách Khoa
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Information: Địa chỉ: A2 - CN8 Khu công nghiệp vừa vào nhỏ Từ Liêm - Từ Liêm - Hà Nội
Điện thoại : (+84) 438217780 - 81 - 82 - Fax: (+84) 439742385
Email : Polyco@fpt.vn - website : http://www.polyco.com.vn - http://www.polyco.vn