Liên hệ


Thông tin liên hệ tại thành phố Hà Nội

Trụ sở chính: Đường Trần Hữu Dực kéo dài, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (+84) 24. 3821.7780/81/82

Fax: (+84) 24. 3974.2385

Thông tin liên hệ tại thành phố Hồ chí Minh

Văn phòng: 15 Huỳnh Lan Khanh, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84) 28. 3844.3399

Fax: (+84) 28. 3997.1846

Email: polyco@fpt.vn

Website: www.polyco.com.vn