Thẻ: phương pháp


Hình 1. Hệ thống sản xuất bia không cồn của một số nhà máy bia ở CHLB Đức.