Thông tin liên hệ tại thành phố Hà Nội

Trụ sở chính: Đường Trần Hữu Dực kéo dài, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (+84) 24. 3821.7780/81/82

Fax: (+84) 24. 3974.2385

Thông tin liên hệ tại thành phố Hồ chí Minh

Văn phòng: 15 Huỳnh Lan Khanh, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84) 28. 3844.3399

Fax: (+84) 28. 3997.1846

Email: polyco@fpt.vn

Website: www.polyco.com.vn

[:en]

Contact information in Hanoi

Head office: Tran Huu Duc street, Nam Tu Liem district, Hanoi city.

Phone: (+84) 24 3821.7780 / 81/82

Fax: (+84) 24 3974.2385

Contact information in Ho Chi Minh City

Office: 15 Huynh Lan Khanh Street, Tan Binh District, Ho Chi Minh City.

Phone: (+84) 28. 3844.3399

Fax: (+84) 28. 3997.1846

Email: polyco@fpt.vn

Website: http://www.polyco.com.vn

[:]