HỆ THỐNG LẠNH CÔNG NGHIỆP – THIẾT BỊ BAY HƠI DẠNG TẤM BẢN HỆ GHÉP TẦNG

Trong ngành công nghiệp sản xuất bia, công đoạn làm lạnh trong quá trình sản xuất bia đóng vai trò rất quan trọng, giúp làm hạ nhiệt độ dịch hèm nhanh chóng và ổn định. Dưới đây là thông tin chi tiết về thiết bị bay hơi dạng tấm bản hệ ghép tầng trong hệ lạnh bia do Polyco nghiên cứu và sản xuất, mang các ưu điểm siêu việt và vượt trội

Thông số kỹ thuật

Thiết bị bay hơi dạng tấm bản hệ ghép tầng số 1

 • Số lượng: 01 dàn.
 • Kiểu: Dạng tấm bản.
 • Nhiệt độ bay hơi môi chất lạnh: +7
 • Nhiệt độ glycol vào: 30
 • Nhiệt độ glycol ra: 10,5
 • Năng suất lạnh: 358 kW/dàn.
 • Vật liệu tấm trao đổi nhiệt: AISI 316/316L-dày 0.6mm

Hệ thống lạnh Polyco

Thiết bị bay hơi dạng tấm bản hệ ghép tầng số 2

 • Số lượng: 01 dàn.
 • Kiểu: Dạng tấm bản.
 • Nhiệt độ bay hơi môi chất lạnh: -5
 • Nhiệt độ glycol vào: 10.5
 • Nhiệt độ glycol ra: -1.8
 • Năng suất lạnh: 226 kW/dàn.
 • Vật liệu tấm trao đổi nhiệt: AISI 316/316L-dày 0.6mm

Thiết bị bay hơi dạng tấm bản hệ ghép tầng số 3

 • Số lượng: 01 dàn.
 • Kiểu: Dạng tấm bản.
 • Nhiệt độ bay hơi môi chất lạnh: -8
 • Nhiệt độ glycol vào: -0.6
 • Nhiệt độ glycol ra: -4
 • Năng suất lạnh: 1000 kW/dàn.
 • Vật liệu tấm trao đổi nhiệt: AISI 316/316L-dày 0.6mm

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *