Tag Archives: bia không cồn

Lựa chọn công nghệ và công suất sản xuất bia không cồn tại Việt Nam

[:vi]Bài viết của GS.TS. Đinh Văn Thuận, TS. Đinh Văn Thành, Ths. Nguyễn Thị Thanh [...]

Sản xuất bia không cồn đầu tiên tại Việt Nam mang thương hiệu bia không cồn Sagota

[:vi]Bài viết của GS.TS. Đinh Văn Thuận, TS. Đinh Văn Thành, Ths. Nguyễn Thị Thanh [...]

Tiềm năng sản xuất bia không cồn ở Việt Nam

[:vi]Bài viết của GS.TS. Đinh Văn Thuận, TS. Đinh Văn Thành, Ths. Nguyễn Thị Thanh [...]