Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và
Công nghệ được đánh giá đặc biệt xuất sắc cho1.Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học Công nghệ tập đoàn Polyco
cụm công trình “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công
nghệ cơ khí – Tự động hoá trong công nghiệp
chế biến nông sản, thực phẩm”

This entry was posted in . Bookmark the permalink.